Conceptstudie: de eerste stap in de bouw van een machine

Nieuwsoverzicht Back to news
conceptstudie

De bouw van een machine, dat gebeurt in verschillende fases. De eerste stap bestaat uit enkele uitgebreide conceptstudies. Of zoals ons sales director Joris Ceyssens het noemt: de krabbel. Een woordje uitleg.

“We analyseren de probleemstelling vanuit een technisch oogpunt en werken een aantal principes en processen dieper in detail uit. Het loont zeker de moeite om voldoende aandacht te besteden aan de conceptstudie, aangezien het finaal gekozen concept het fundament zal vormen van het vervolg van het project. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om alternatieven te bekijken of bijkomende onderzoeken op te starten waar nodig”, legt Joris uit. “Meer nog, de conceptstudie bepaalt of een automatisering bedrijfseconomisch verantwoord is of niet.”

“De conceptstudie is het fundament van alles wat volgt.”
Sales director Joris Ceyssens

Krijgt u de knoop maar niet ontward? Wij helpen u graag verder om uw probleemstelling om te zetten naar een doeltreffende oplossing. Het technische concept bepalen is hierbij slechts één van de vele invalshoeken. Investerings- en operationele kosten, implementatietijd, logistieke interactie en return of investment zijn louter enkele gewichtige factoren die op het eind van het project het volledig rendement van uw automatisering zullen bepalen.