Prijs ombouw machine: drie rekenvoorbeelden

Nieuwsoverzicht Back to news
Prijs ombouw machine berekenen

In een vorig artikel reikten we u enkele tips aan om een beter zicht te krijgen op de prijs voor de ombouw van een machine. Met als conclusie dat naast materialen ook uren een belangrijke rol spelen. Om dat verder te verduidelijken, zoomen we in op drie cases.

Dit zijn drie voorbeelden uit de praktijk. Elke ombouw werd ook effectief uitgevoerd en nagecalculeerd. Voor de eerste case presenteren we concrete cijfers, maar noemen we het bedrijf niet met naam en toenaam. Dat doen we wel bij de twee andere voorbeelden, maar in deze gevallen rekenen we met percentages. Niet met concrete cijfers.

Rekenvoorbeeld 1: scharnierautomaat

Voor deze installatie nemen we u mee naar de schrijnwerkafdeling van een bouwbedrijf. Deze scharnierautomaat freest een holte, plaatst een scharnier erin en schroeft die scharnier vast.

Voor de ombouw

 • Er waren geen elektrische schema’s.
 • Geen PLC, alles gebeurde nog zuiver pneumatisch.
 • Machineveiligheid was zo goed als onbestaande.
 • Storingen zoeken, nam veel tijd in beslag.

Wat deden wij?

 • Metalen statief erop gelast
 • Integratie HMI
 • Installatie PLC
 • Lasschakelaar geplaatst
 • LOTO-procedure geïntegreerd
 • Noodstopknop geplaatst
 • Lichtgordijn geplaatst

Prijs ombouw van deze machine

Prijs ombouw machine

Zoals u ziet, ligt het zwaartepunt hier op de uren. Laten we dat even even verduidelijken.

Onze projectleider heeft drie dagen fulltime gewerkt op dit project: opvolging, vergaderingen, documentatie opstellen…

Onze engineers en monteurs zijn ter plaatse gegaan om de situatie in kaart te brengen. Alleen zo kunnen we een goed beeld krijgen van de machine, de actiepunten oplijsten en de materiaallijst opstellen. Om daarna op basis daarvan de nodige elektrische en mechanische schema’s uit te tekenen. Die vormen dan weer de basis voor de eigenlijke werken: de elektrische en mechanische montage.

De laatste stap bestaat eruit om de juiste code te schrijven. Van de lijnen die alles aansturen tot en met de boodschappen van de HMI.

Rekenvoorbeeld 2: tingietketting

Voor deze case bevinden we ons in de zware metaalindustrie bij Metallo. Voor een installatie die onzuivere lood-tinlegeringen verwerkt. Denk dus vacuümovens, hamersystemen, stempelstations… Meer weten over deze case?

Voor de ombouw

Ook hier waren er verschillende uitdagingen:

 • Niet-aangepast hekwerk.
 • Hamerstations die de hele tijd draaiden.
 • Mechanische schakelaars die constant storingen gaven.
 • Ontoereikende machineveiligheid

Wat deden wij?

 • Ontwikkeling en plaatsing veiligheidshekken.
 • Plaatsing veiligheidslichtgordijnen.
 • Integratie robotsturing.
 • PLC-programmatie
 • Nieuwe contactoren en bekabeling
 • Betere diagnosemogelijkheden

Prijsverdeling ombouw van deze machine

Zoals u al merkt: een andere verdeling dan bij de eerste case. De materialen en werkuren zijn hier in balans. Dit is trouwens een veel gangbaarder beeld, want in de meeste cases zijn deze twee posten in evenwicht.

Wat leren we hieruit? Dat als u een zicht hebt op de kosten van de materialen, en u die maal twee doet, u een realistisch beeld heeft op het totale kostenplaatje.

Rekenvoorbeeld 3: extrusielijn

Voor onze derde en laatste case gaan we naar de voedingsindustrie: een verouderde extrusielijn bij Viscofan. Meer in detail?

Voor de ombouw

 • Een verouderde sturing.
 • Een meetbaarheid die te wensen overliet.
 • Een achterhaalde gebruikersinterface.

Wat deden wij?

 • Motoren vervangen.
 • Nieuwe sturing integreren.
 • Nieuwe gebruikersinterface implementeren.
 • Sensoren voorzien.

Prijsverdeling ombouw van deze machine

Ook hier een evenwicht tussen het materiaal en de werkuren.

Conclusie?

Wat leren we hieruit?

 1. Tel niet alleen wat u ziet. Hou ook rekening met uren voor meetings en interviews, projectopvolging, opleiding…
 2. Om een eerste idee te krijgen van die werkuren: doe de kosten voor wat u ziet maal twee. Zo heeft u een goed beeld op het totale kostenplaatje.

Heeft u vragen over deze berekeningen? Of wilt u uw business case graag afstemmen met ons? Neem dan contact op!