Metallo: Partner aan het woord

Nieuwsoverzicht Back to news

Metallo zet afval om in grondstoffen. Uit schrootafval afkomstig uit alle hoeken van de wereld, wint het bedrijf uit Beerse bruikbare metalen zoals koper, lood en tin. De installatie voor de tinverwerking was ook zelf toe aan een tweede leven. Samen met Pilz, specialist op gebied van machineveiligheid, gingen we aan de slag.

Een container autoradiatoren, beeldschermen van oude televisietoestellen, bobijnen van de ankers van elektromotoren… Wat als schroot binnenkomt bij Metallo, vertrekt weer als een volwaardige grondstof.

Het recyclagebedrijf sorteert, bemonstert en analyseert al deze schroottypes op aanwezige legeringen. Daarna recycleren ze de bruikbare materialen via een lange ketting van zuiverings- en scheidingsprocessen. Eén van die materialen is tin.

“Uit onze kopergieterij komt naast verschillende kopertypes ook een onzuivere lood-tinlegering”, begint projectleider engineering Jos Maes. “Die legering verwerken we in een aparte lijn. Vacuümovens scheiden er het tin van het lood. Daarna filteren we er ook andere edelmetalen uit, en volgen er nog enkele raffinagestappen.”

Het was voor deze installatie dat wij van IMA als preferred partner van Pilz aan zet waren. De installatie was dan wel CE-gecertificeerd, maar dat certificaat was al twintig jaar oud. Een vernieuwing drong zich op, ook al omdat de directie van Metallo sterk hamert op veiligheid.

Pilz focust zich dan ook op machineveiligheid, en biedt naast producten ook een doorgedreven dienstverlenging in dit kader aan. Wij van IMA hebben dan weer de nodige ervaring als integrator.

PILZ DE RISICOBEOORDELING, WIJ DE IMPLEMENTATIE

De eerste stap is een risicobeoordeling waarbij Pilz alle veiligheidsaspecten in kaart brengt. Zowel tijdens de gewone werking als tijdens onderhoud en reiniging. Dan volgt een gezamenlijk overleg over de te nemen maatregelen, met de juridische bewaking in
het achterhoofd.

De volgende stap: de implementatiefase. Wij bouwden en plaatsten een veiligheidshek op maat en voorzagen in een veiligheidslichtgordijn. “Zo’n lichtgordijn werkt een pak ergonomischer”, zegt Jos Maes. “De installatie moet namelijk dagelijks onderhouden worden: de tinresten moeten eruit. Bij een lichtgordijn staat er geen deur of hek in de weg en kunnen mijn collega’s die taak makkelijker uitvoeren. Het concept is uitgedacht door Pilz en Metallo, en samen met de expertise van IMA vormt dat de basis voor het succes van dit project.”

UPGRADE VOOR ELEKTRISCHE KAST

Daarnaast pakten wij vanuit onze expertise als IMA ook de robotsturing aan en gaven we de elektrische kast een upgrade. Daar plaatsten we een nieuwe standaardsturing en PLC-programmatie, vernieuwden we de contactoren en bekabeling én zorgden we voor betere diagnosemogelijkheden.

“Voor ons was het belangrijk dat de gietketting niet stilstond op momenten dat we de tinproductie e ectief nodig hadden”, besluit Jos Maes. “IMA speelde daar goed op in door het project in meerdere deelprojecten op te splitsen.”