prototyping in detail

Machinebouw op uw maat

Toevoer van uw product:

 • In bakken/ bin’s
 • Op rol /afwikkelaar
 • Via trilkuipen
 • Via Blisters
 • Op coils

Bewerking van uw product:

 • Knippen
 • Ponsen
 • Plooien
 • Krimpen
 • Snijden
 • Plakken
 • Etsen
 • Lassen
 • Persen
 • Verwarmen

Verplaatsing van uw product via:

 • Draaitafels
 • Kettingtransporten
 • Walking beam’s
 • Bandvoeding
 • Carriers

Behandeling van uw product via:

 • Robotica
 • Servo-assen
 • XYZ Manipulatoren
 • Servo pneumatische assen
 • Lineaire servo assen

Uitvoer van uw product:

 • Pick & Place units
 • Blister packing
 • Boxing
 • Retour trays
 • Pal / Depal
 • Op rol/opwikkelaar
 • 1. Infeed
 • 2. Operation
 • 3. Transport
 • 4. Handling
 • 5. Outfeed

1.

gerichte
conceptstudie

Voor het ontwikkelen van een project van A tot Z starten we met uitgebreide conceptstudies. Een conceptstudie? Dat is een grondige oefening die voorafgaat aan de uitwerking van een project. Dit soort studies verhogen de kwaliteit en rendabiliteit van automatiseringsprojecten aanzienlijk.

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? We analyseren de probleemstelling vanuit een technisch oogpunt en werken een aantal principes en processen dieper in detail uit. Het loont zeker de moeite om voldoende aandacht te besteden aan deze fase van het project, aangezien het finaal gekozen concept het fundament zal vormen van het vervolg van het project. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om alternatieven te bekijken of bijkomende onderzoeken op te starten waar nodig.

Meer nog, deze fase van het project zal bepalen of een automatisering bedrijfseconomisch verantwoord is of niet.

Krijgt u de knoop maar niet ontward? Wij helpen u graag verder om uw probleemstelling om te zetten naar een doeltreffende oplossing, het technische concept bepalen is hierbij slechts één van de vele invalshoeken. Investerings- en operationele kosten, implementatietijd, logistieke interactie en return of investment zijn louter enkele gewichtige factoren die op het eind van het project het volledig rendement van uw automatisering zullen bepalen.

Het start met een idee

Op zoek naar een specifieke machine die de klus eenvoudigweg voor u klaart? Vaak is een industrieel proces zo veeleisend en specifiek, dat in de handel verkrijgbare standaardmachines hier simpelweg niet aan voldoen.

IMA Prototyping biedt de oplossing! Wij gaan resoluut voor het ontwikkelen van een nieuwe, op maat gemaakte machine zodat uw productie in een stroomversnelling raakt.

vragen over
prototyping?

Céline helpt u graag verder!
T 050 385 666
E sales@ima-nv.be

Stel je vraag

Onze werkwijze? Die is gebaseerd op een gestructureerde aanpak en een flinke dosis creativiteit! Kenmerkend voor ieder project is de aandacht voor zowel de ontwikkeling als de tussentijdse verificatie van de gemaakte keuzes. Het ontwerp vervolgens, delen we op in een serie fases die een aantal vooraf gedefinieerde tussenresultaten moeten opleveren. Wanneer het resultaat van een tussenfase is opgeleverd, vormt dit de basis voor de volgende fase. Beginnen aan een nieuwe fase is dus onmogelijk wanneer de resultaten van de vorige niet zijn goedgekeurd en opgeleverd.

Het ontwikkelproces bevindt zich aan de linkerzijde van het model, het realisatieproces aan de rechterzijde. We voorzien in dit proces fases voor tussentijdse testen of eventuele bijsturing waar nodig. Zo kan u zeker zijn van een perfect product. Tijdens de uiteindelijke realisatiefase kunnen we dus teruggrijpen naar een corresponderende specificatiefase.